Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan verkkosivuston sijainnin parantamista hakutuloksissa yritykselle tärkeillä avainsanoilla. Frugal tarjoaa hakukoneoptimoinnin konsultointia sekä koulutusta seuraavilla paikkakunnilla:

  • Helsinki, Espoo, Vantaa
  • Tampere
  • Hämeenlinna

Meillä on kokemusta joidenkin Suomen suurimpien verkkokauppojen hakukoneoptimoinnista. Meille ovat tulleet tutuiksi niin IBM:n WebSphere kuin avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmätkin.

Nykytilanneanalyysi

Hakukoneoptimointi alkaa yleensä sivuston nykytilan analysoinnista. Tähän kuluu analysoitavan sivuston laajuudesta riippuen yhdestä henkilötyöpäivästä jopa viikkoon. Hakukoneoptimoinnin nykytilanneanalyysi on aina verkkotunnuskohtainen. Nykytilanneanalyysissä analysoidaan sivuston:

  • sisäisen hakukoneoptimoinnin tilanne (engl. on-site optimization)
  • ulkoisen hakukoneoptimoinnin tilanne (engl. off-site optimization)

Nykytilanneanalyysin lopputuloksena syntyy raportti, jossa kerrotaan suositukset sivuston hakukoneoptimoinnin parantamiseksi.

Kilpailija-analyysi

Kilpailija-analyysissä selvitetään sivuston tilanne hakutuloksissa sivuston pahimpiin orgaanisiin kilpailijoihin nähden. Kilpailija-analyysissä selvitetään sivuston kolme pahinta kilpailijaa sivuston tärkeimpien avainsanojen perusteella.

Mikäli sivuston tärkeimmät avainsanat eivät ole tiedossa, tulee samassa yhteydessä tehdä avainsana-analyysi.

Avainsana-analyysi

Avainsana-analyysissä selvitetään sivuston tärkeimmät avainsanat. Mittarina käytetään muun muassa avainsanan hakumääriä, avainsanan relevanttiutta sivuston kannalta sekä avainsanan todellista tai potentiaalista konversiota.

Hakukäyttäytymisanalyysi

Hakukäyttäytymisanalyysissä selvitetään avainsana-analyysiä tarkemmin miten ihmiset hakevat tietoa sivustolle tärkeistä aihealueista. Verkkokaupassa aihealueita voivat olla tärkeimmät tuotteet ja tuotekategoriat. Palveluita tarjoavalla sivulla tutkitaan, miten ihmiset hakevat myytäviä palveluita verkossa.

Hakukäyttäytymisanalyysin kautta saadaan konkreettista tietoa sivuston informaatioarkkitehtuurin sekä sisältöjen rakentamisen pohjaksi. Hyvän hakukäyttäytymisanalyysin tuloksena syntyvien tietojen avulla on mahdollista:

  • Kasvattaa verkkokauppojen orgaanista liikennettä.
  • Parantaa verkkokauppojen ja palvelusivustojen rakennetta.
  • Ymmärtää, mitä sisältöä hakukoneiden käyttäjät sivustolta toivovat löytävänsä.

Linkkienhankintasuunnitelma

Googlen näkökulmasta jokainen sivustolle tuleva linkki on yksi ääni sivuston puolesta. Sivustolle tulevien linkkien määrän kasvattaminen nostaa sekä koko verkkotunnuksen että linkitetyn sivun arvostusta Googlen silmissä. Hyvät linkit ovat relevantteja, luonnollisia, auktoriteettilinkkejä.

Jos sivusto on hyvä, sille muodostuu yleensä linkkejä hiljalleen ajan kanssa. Linkkien muodostumista voidaan kuitenkin nopeuttaa ja joissakin tapauksissa linkkejä myös ostetaan tai vuokrataan.

Linkkienhankintasuunnitelmassa selvitetään, että millä eri tavoilla juuri tämän sivuston kannattaa pyrkiä kasvattamaan sivustolle sisääntulevien linkkien määrää.

Linkkienhankintasuunnitelman konkreettisena lopputuloksena syntyy raportti, jossa annetaan käytännön suosituksia linkkien hankkimiseksi. Raportin suosituksia voidaan alkaa toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa tai ne voidaan ulkoistaa osittain esimerkiksi PR-toimistolle tai linkkienhankintaan erikoistuneelle toimijalle.

Hakukoneoptimoinnin koulutus

Hienoista analyyseistä ei ole hyötyä, ellei tietoa saada jalkautettua organisaatioon sekä yhteistyökumppaneille. Frugal järjestää hakukoneoptimoinnin useita erilaisia hakukoneoptimoinnin koulutuksia:

  • Sisällöntuottajien hakukoneoptimointikoulutus
  • Verkkosivustojen kehittäjien (järjestelmänvalvojat ja ohjelmoijat eli ns. koodarit) hakukoneoptimointikoulutus

Pidämme hakukoneoptimoinnin koulutuksia myös oppilaitoksille sekä muille hakukoneoptimoinnista kiinnostuneille tahoille.

Mikäli olet kiinnostunut Frugalin hakukoneoptimointipalveluista, ota meihin yhteyttä.